TRANG CHỦ

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày cập nhật: 25/11/2015


STT Hình Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
iPhone 6S Plush
1 Apple iPhone 6S Plus 16GB Gold - Quốc tế 18.000.000       LL/A (Mỹ), ZA/A (Singapore) SP mới 100% bảo hành chính hãng Apple 365 ngày Giá: 18.500.000vnđ > Bảo hành 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
2 Apple iPhone 6S Plus 64GB Gold - Quốc tế 20.500.000       LL/A (Mỹ), ZA/A (Singapore) SP mới 100% bảo hành chính hãng Apple 365 ngày Giá: 21.000.000vnđ > Bảo hành 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
3 Apple iPhone 6S Plus 128GB Gold - Quốc tế 22.500.000       LL/A (Mỹ), ZA/A (Singapore) SP mới 100% bảo hành chính hãng Apple 365 ngày Giá: 23.000.000vnđ > Bảo hành 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
4 Apple iPhone 6S Plus 16GB Rose Gold - Quốc tế 18.300.000       LL/A (Mỹ), ZA/A (Singapore) SP mới 100% bảo hành chính hãng Apple 365 ngày Giá: 18.800.000vnđ > Bảo hành 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
5 Apple iPhone 6S Plus 64GB Rose Gold - Quốc tế 20.500.000       LL/A (Mỹ), ZA/A (Singapore) SP mới 100% bảo hành chính hãng Apple 365 ngày Giá: 21.000.000vnđ > Bảo hành 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
6 Apple iPhone 6S Plus 128GB Rose Gold - Quốc tế 23.500.000       LL/A (Mỹ), ZA/A (Singapore) SP mới 100% bảo hành chính hãng Apple Giá: 24.000.000vnđ > Bảo hành 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
iPhone 6S
1 Apple iPhone 6S 16GB Gold - Quốc tế 15.500.000       LL/A (Mỹ), ZA/A (Singapore) SP mới 100% bảo hành chính hãng Apple 365 ngày Giá: 16.000.000vnđ > Bảo hành 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
2 Apple iPhone 6S 64GB Gold - Quốc tế 17.800.000       SP mới 100% bảo hành chính hãng Apple 365 ngày Giá: 18.300.000vnđ > Bảo hành 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
3 Apple iPhone 6S 128GB Gold - Quốc tế 19.500.000       LL/A (Mỹ), ZA/A (Singapore) SP mới 100% bảo hành chính hãng Apple 365 ngày Giá: 20.000.000vnđ > Bảo hành 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
4 Apple iPhone 6S 16GB Rose Gold - Quốc tế 15.500.000       LL/A (Mỹ), ZA/A (Singapore) SP mới 100% bảo hành chính hãng Apple 365 ngày Giá: 16.000.000vnđ > Bảo hành 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
5 Apple iPhone 6S 64GB Rose Gold - Quốc tế 18.100.000       LL/A (Mỹ), ZA/A (Singapore) SP mới 100% bảo hành chính hãng Apple 365 ngày Giá: 18.600.000vnđ > Bảo hành 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
6 Apple iPhone 6S 128GB Rose Gold - Quốc tế 20.000.000       LL/A (Mỹ), ZA/A (Singapore) SP mới 100% bảo hành chính hãng Apple 365 ngày Giá: 20.500.000vnđ > Bảo hành 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
iPhone 6Plus
1 iPhone 6 Plus 128GB Gold - Quốc tế 18.900.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 19.400.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
2 iPhone 6 Plus 128GB Gray - Quốc tế 18.000.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 18.500.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
3 iPhone 6 Plus 128GB Silver - Quốc tế 18.000.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 18.500.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
4 iPhone 6 Plus 64GB Gold - Quốc tế 17.900.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 18.400.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
5 iPhone 6 Plus 64GB Gray - Quốc tế 17.000.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 17.500.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
6 iPhone 6 Plus 64GB Silver - Quốc tế 17.000.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 17.500.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
7 iPhone 6 Plus 16GB Gold - Quốc tế 16.500.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 17.000.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
8 iPhone 6 Plus 16GB Gray - Quốc tế 15.000.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 15.500.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
9 iPhone 6 Plus 16GB Silver - Quốc tế 15.000.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 15.500.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
iPhone 6
1 iPhone 6 128GB Gold - Quốc tế 16.500.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 17.000.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
2 iPhone 6 128GB Gray - Quốc tế 17.500.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 18.000.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
3 iPhone 6 128GB Silver - Quốc tế 17.500.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 18.000.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
4 iPhone 6 64GB Gold - Quốc tế 15.500.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 16.000.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
5 iPhone 6 64GB Gray - Quốc tế 16.100.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 16.600.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
6 iPhone 6 64GB Silver - Quốc tế 16.100.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 16.600.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
7 iPhone 6 16GB Gold - Quốc tế 13.000.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 14.000.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
8 iPhone 6 16GB Gray - Quốc tế 13.500.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 14.000.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
9 iPhone 6 16GB Silver - Quốc tế 13.500.000       LL/A (Mỹ), ZD/A (Đức) Sản phẩm chưa active, mới 100% Giá: 14.000.000vnđ > BH 365 ngày 1 đổi 1 tại OHO.vn
iPad Air 2
1 iPad Air 2 128GB 4G Gold, Gray, Silver 15.800.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
2 iPad Air 2 64GB 4G - Gold, Gray, Silver 14.590.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
3 iPad Air 2 16GB 4G - Gold, Gray, Silver 12.100.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
4 iPad Air 2 128GB WiFi - Gold, Gray, Silver 13.290.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
5 iPad Air 2 64GB WiFi Gold, Gray, Silver 12.100.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
6 iPad Air 2 16GB WiFi Gold, Gray, Silver 9.800.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
iPad Mini 3
1 iPad Mini 3 128GB 4G Gold, Gray, Silver 14.800.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
2 iPad Mini 3 64GB 4G Gold, Gray, Silver 13.200.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
3 iPad Mini 3 16GB 4G Gold, Gray, Silver 10.500.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
4 iPad Mini 3 64GB WiFi Gray, Silver 9.790.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
5 iPad Mini 3 64GB WiFi Gold 9.790.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
6 iPad Mini 3 16GB WiFi Gray, Silver 7.490.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
7 iPad Mini 3 16GB WiFi Gold 7.490.000       LL/A (Mỹ) J/A (Nhật) Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
iMac
1 iMac Retina 5K (MF886) 54.020.000       LL/A, ZP/A, ZA/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
2 iMac 2014 MF883 23.810.000       LL/A, ZP/A, ZA/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
3 iMac 2013 ME089 27” 42.510.000       LL/A, ZP/A, ZA/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
4 iMac 2013 ME088 27” 37.200.000       LL/A, ZP/A, ZA/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
5 iMac 2013 ME087 21.5” 31.610.000       LL/A, ZP/A, ZA/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
6 iMac 2013 ME086 21.5” 27.300.000       LL/A, ZP/A, ZA/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
Mac Mini
1 Mac Mini MGEM2 2014 12.200.000       LL/A, ZP/A, ZA/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
2 Mac Mini MGEQ2 2014 21.700.000       LL/A, ZP/A, ZA/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
3 Mac Mini MGEN2 2014 16.200.000       LL/A, ZP/A, ZA/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
MacBook
1 MacBook Pro Retina 2015 MF841 36.500.000       ZP/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
2 MacBook Pro Retina 2015 MF840 30.500.000       ZP/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
3 MacBook Pro Retina 2015 MF839 26.500.000       ZP/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
4 Macbook Air 2015 MJVM2 18.000.000       ZP/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
5 Macbook Air 2015 MJVP2 20.200.000       ZP/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
6 Macbook Air 2015 MJVE2 21.500.000       ZP/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
7 Macbook Air 2015 MJVG2 23.990.000       ZP/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
8 MacBook Pro Retina 13″ MGX92 36.200.000       ZP/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
9 MacBook Pro Retina 15 MGXA2 38.800.000       ZP/A Sản phẩm chưa active, mới 100% Bảo hành Apple.com đủ 365 ngày
Apple Watch
Asus
1 Asus fonepad 7 (FE701) White 2.580.000       Sản phẩm mới 100% Bảo hành 12 tháng tại OHO.vn

Mời quý khách hàng góp ý - đặt mua trực tiếp gọi 0.989. 989. 989
Hoặc comment sđt, địa chỉ, số lượng sản phẩm tại đây!© 2015 Bản quyền thuộc OHO.vn

Lượt truy cập: