TRANG CHỦ

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CŨ

Ngày cập nhật: 8/10/2015


STT Hình Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
iPhone 6Plus
1 iPhone 6Plus 16GB Gold - Bản quốc tế       LL/A mới 99%
2 iPhone 6Plus 16GB Silver Bản quốc tế       LL/A mới 99%
3 iPhone 6Plus 16GB Gray - Bản quốc tế       LL/A mới 99%
4 iPhone 6Plus 64GB Gold - Bản quốc tế       LL/A mới 99%
5 iPhone 6Plus 64GB Silver - Bản quốc tế       LL/A mới 99%
6 iPhone 6Plus 64GB Gray - Bản quốc tế       LL/A mới 99%
7 iPhone 6Plus 128GB Gold - Bản quốc tế       LL/A mới 99%
8 iPhone 6Plus 128GB Silver - Bản quốc tế       LL/A mới 99%
9 iPhone 6Plus 128GB Gray - Bản quốc tế       LL/A mới 99%
iPhone 6
1 iPhone 6 128GB Gold Bản quốc tế       LL/A Sản phẩm mới 100% (Certified Pre-Owner)
2 iPhone 6 16GB Gold Bản quốc tế       LL/A mới 99%
3 iPhone 6 16GB Silver Bản quốc tế       LL/A mới 99%
4 iPhone 6 128GB Silver Bản quốc tế       LL/A mới 99%
5 iPhone 6 16GB Gray Bản quốc tế       LL/A mới 99%
6 iPhone 6 64GB Gold Bản quốc tế       LL/A mới 99%
7 iPhone 6 64GB Silver Bản quốc tế       LL/A mới 99%
8 iPhone 6 64GB Gray Bản quốc tế       LL/A mới 99%
9 iPhone 6 128GB Gold Bản quốc tế       LL/A mới 99%
10 iPhone 6 128GB Gray Bản quốc tế       LL/A mới 99%
iPhone 5S
1 iPhone 5S 16G Gold Bản quốc tế       LL/A mới 99%
2 iPhone 5S 16G Sliver Bản quốc tế       LL/A mới 99%
3 iPhone 5S 16G Gray Bản quốc tế       LL/A mới 99%
4 iPhone 5S 32G Gold Bản quốc tế       LL/A mới 99%
5 iPhone 5S 32G Sliver Bản quốc tế       LL/A mới 99%
6 iPhone 5S 32G Gray Bản quốc tế       LL/A mới 99%
7 iPhone 5S 64G Gold Bản quốc tế       LL/A mới 99%
8 iPhone 5S 64G Sliver Bản quốc tế       LL/A mới 99%
9 iPhone 5S 64G Gray Bản quốc tế       LL/A mới 99%
iPhone 5
1 iPhone 5 16G White Bản quốc tế       LL/A mới 99%
2 iPhone 5 16G Black Bản quốc tế       LL/A mới 99%
3 iPhone 5 32G White Bản quốc tế       LL/A mới 99%
4 iPhone 5 32G Black Bản quốc tế       LL/A mới 99%
5 iPhone 5 64G White Bản quốc tế       LL/A mới 99%
6 iPhone 5 64G Black Bản quốc tế       LL/A mới 99%

Mời quý khách hàng góp ý - đặt mua trực tiếp gọi 0.989. 989. 989
Hoặc comment sđt, địa chỉ, số lượng sản phẩm tại đây!© 2015 Bản quyền thuộc OHO.vn

Lượt truy cập: